phongdbcl@dthu.edu.vn 0277 388 2258
  • Họ tên: Nguyễn Thị Kim Lan
  • Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Email: ntklan@dthu.edu.vn
Nhiệm vụ chính:
- Hỗ trợ Trưởng phòng điều hành công tác bảo đảm chất lượng đào tạo.
- Thực hiện Dự toán ngân sách của đơn vị và Lập hồ sơ thanh quyết toán các hoạt động tuyển sinh chính quy và các hoạt động liên quan KĐCL.
- Điều hành công tác báo cáo định kỳ lĩnh vực BĐCL, KĐCL và cải tiến chất lượng về Cục QLCL.
- Tiếp nhận, quản lý đề thi kết thúc học phần các lớp liên kết đào tạo ngoài Trường.
- Điều hành công tác chấm thi.

Nhiệm vụ cụ thể:
- Phụ trách công tác BĐCL: Lập kế hoạch thực hiện công tác BĐCL hàng năm; Xây dựng mục tiêu chất lượng của đơn vị; Tổ chức xây dựng mục tiêu chất lượng của Trường; Tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu về BĐCL đào tạo; Phụ trách lấy ý kiến sinh viên về hoạt động của giảng viên; Phụ trách khảo sát sinh viên đánh giá khóa học; Phụ trách công tác khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp.
- Thực hiện các công việc liên quan BĐCL đào tạo, kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, kiểm định chất lượng chương trình đào tạo: Tham mưu Nhà trường thực hiện tự đánh giá, đánh giá ngoài cơ sở giáo dục; Lập kế hoạch đề xuất các CTĐT của các khoa thực hiện tự đánh giá và đánh giá ngoài.
- Điều hành kiểm soát biện pháp khắc phục, cải tiến những tồn tại của Trường và các đơn vị theo khuyến nghị của đoàn đánh giá ngoài.
- Thực hiện công việc liên quan đến mời thầu các gói thầu liên quan đến hoạt động BĐCL và KĐCL.
- Thanh toán tuyển sinh chính quy và các hoạt động về KĐCL.
- Điều hành công tác báo cáo định kỳ lĩnh vực BĐCL, KĐCL và cải tiến chất lượng về Cục QLCL.
- Phụ trách việc hướng dẫn thực hiện điểm I, cải thiện điểm (các lớp tại Trường).
- Tiếp nhận, quản lý đề thi kết thúc học phần các lớp liên kết đào tạo ngoài Trường.
- Điều hành công tác chấm thi.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng và Lãnh đạo Trường.
- Thực hiện các nhiệm vụ của Trưởng phòng khi Trưởng phòng đi công tác, đi học và được Trưởng phòng ủy quyền.
Đang cập nhật.
1. Nguyễn Văn Đệ, Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Thanh Bình, Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Kim Chuyên. (2019). Giáo trình Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục. NXB Đại học Cần Thơ.
1. Nguyễn Thị Kim Lan, Trần Huỳnh Dũng Nhân. (2021). Tích hợp nội dung giáo dục địa phương trong hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học. Tạp chí giáo dục, số 511, kì 1 - 10/2021.
2. Nguyễn Thị Kim Lan, Lương Thanh Tân, Võ Xuân Hùng, Nguyễn Quốc Tuấn, Huỳnh Khải Vinh, Nguyễn Quốc Thanh. (2021). Một số biện pháp phát triển năng lực tự học cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp. Tạp chí giáo dục, số đặc biệt, 9/2021.
3. Nguyễn Thị Kim Lan. (2021). Định hướng hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non ở Trường Đại học Đồng Tháp. Tạp chí Thiết bị giáo dục, số đặc biệt, 7/2021.
4. Nguyễn Thị Kim Lan. (2021). Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo ngành Giáo dục Mầm non ở Trường Đại học Đồng Tháp. Tạp chí giáo dục, số đặc biệt, 7/2021.
5. Nguyễn Văn Đệ, Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Thị Kim Phượng, Phan Đức Tồn. (2021) Đổi mới hoạt động đào tạo giáo viên ở Trường Đại học Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tạp chí Giáo dục, số 504 kì 2 - tháng 6/2021.
6. Nguyễn Văn Đệ, Phan Đức Tồn, Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Thị Kim Phượng, Huỳnh Khải Vinh, Nguyễn Quốc Thanh. (2021). Định hướng hoạt động bồi dưỡng đội đội ngũ giáo viên ở tỉnh Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1, tháng 4/2021.
7. Nguyễn Văn Xu, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Kim Lan, Trần Thanh Phúc, Nguyễn Trí Túc. (2017). Phân tích kết quả khảo sát ý kiến người học để đưa ra giải pháp tiếp cận tiếng Anh cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp. Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN, số 153, kỳ II, 9/2017.
8. Nguyễn Thị Kim Lan. (2016). Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên ngành Giáo dục Mầm non ở Trường Đại học Đồng Tháp. Giáo dục và Xã hội HH các trường ĐH - CĐ NCL VN, số 69(130), 12/2016.