phongdbcl@dthu.edu.vn 0277 388 2258

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi của viên chức, học viên cao học và sinh viên về các yếu tố phục vụ đào tạo năm học 2023 - 2024   60

Kế hoạch số 906/KH-ĐHĐT, ngày 06/3/2024 khảo sát ý kiến phản hồi của viên chức, học viên cao học và sinh viên về các yếu tố phục vụ đào tạo năm học 2023 - 2024

Xem chi tiết

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi của học viên cao học về các yếu tố phục vụ đào tạo năm học 2022 - 2023   120

Kế hoạch số 1579/KH-ĐHĐT về khảo sát ý kiến phản hồi của học viên cao học về các yếu tố phục vụ đào tạo năm học 2022 - 2023

Xem chi tiết

Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi của viên chức và sinh viên về các yếu tố phục vụ đào tạo năm học 2022-2023   315

Kế hoạch số 755/KH-ĐHĐT về việc khảo sát ý kiến phản hồi của viên chức và sinh viên về các yếu tố phục vụ đào tạo năm học 2022-2023

Xem chi tiết

Khảo sát ý kiến phản hồi của viên chức và sinh viên về các yếu tố phục vụ đào tạo năm học 2021-2022   220

Khảo sát ý kiến phản hồi của viên chức và sinh viên về các yếu tố phục vụ đào tạo năm học 2021-2022

Xem chi tiết

Khảo sát ý kiến phản hồi cán bộ, giảng viên, sinh viên về các hoạt động phục vụ đào tạo năm 2020   271

Khảo sát ý kiến phản hồi cán bộ, giảng viên, sinh viên về các hoạt động phục vụ đào tạo năm 2020

Xem chi tiết

Khảo sát ý kiến phản hồi cán bộ, giảng viên, sinh viên về các cơ sở vật chất phục vụ đào tạo năm học 2017-2018   563

Khảo sát ý kiến phản hồi cán bộ, giảng viên, sinh viên về các cơ sở vật chất phục vụ đào tạo năm học 2017-2018

Xem chi tiết

Khảo sát ý kiến phản hồi cán bộ, giảng viên, sinh viên và nhà tuyển dụng về các hoạt động của Nhà trường   239

Khảo sát ý kiến phản hồi cán bộ, giảng viên, sinh viên và nhà tuyển dụng về các hoạt động của Nhà trường

Xem chi tiết
Ngành tuyển sinh Tính điểm xét tuyển Đăng ký thi điểm I Lịch thi - Phòng thi Đề thi - Đáp án
× ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 2024      Đăng ký ngay