phongdbcl@dthu.edu.vn 0277 388 2258

Ban bảo đảm chất lượng Trường Đại học Đồng Tháp   292

Ban Bảo đảm chất lượng cấp Trường và Tổ Bảo đảm chất lượng cấp đơn vị Trường Đại học Đồng Tháp

Xem chi tiết

Sổ tay Bảo đảm chất lượng   800

Sổ tay Bảo đảm chất lượng

Xem chi tiết

Chính sách chất lượng Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025   407

Nghị quyết số 46/NQ-HĐT về ban hành Chính sách chất lượng Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025

Xem chi tiết

Kế hoạch chiến lược Đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Đồng Tháp (giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030)   806

Kế hoạch chiến lược Đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Đồng Tháp (giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030)

Xem chi tiết