phongdbcl@dthu.edu.vn 0277 388 2258

Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023   633

Kế hoạch số 1445/KH-ĐHĐT Triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023

Xem chi tiết

Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022   716

Kế hoạch số 1061/KH-ĐHĐT-HĐTS ngày 24/6/2022, Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022

Xem chi tiết

Kế hoạch tuyển sinh trình độ đại học, trình độ cao đẳng chính quy ngành GDMN năm 2021   435

Kế hoạch số 517/KH-ĐHĐT ngày 04/5/2021, Kế hoạch tuyển sinh trình độ đại học, trình độ cao đẳng chính quy ngành GDMN năm 2021

Xem chi tiết

Lịch tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2020   420

Lịch tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2020

Xem chi tiết

Lịch công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019   511

Lịch công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019

Xem chi tiết

Lịch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui năm 2018   531

Lịch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui năm 2018

Xem chi tiết

Lịch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017   500

Lịch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017

Xem chi tiết