phongdbcl@dthu.edu.vn 0277 388 2258

Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024   187

Kế hoạch số 1630/KH-ĐHĐT-HĐTS, ngày 16/4/2024 triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024

Xem chi tiết

Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024   30

Quyết định số 1139/QĐ-BGDĐT ngày 15/4/2024, ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024

Xem chi tiết

Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023   719

Kế hoạch số 1445/KH-ĐHĐT Triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023

Xem chi tiết

Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023   250

Quyết định số 923/QĐ-BGDĐT Ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023

Xem chi tiết

Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022   762

Kế hoạch số 1061/KH-ĐHĐT-HĐTS ngày 24/6/2022, Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022

Xem chi tiết

Kế hoạch tuyển sinh trình độ đại học, trình độ cao đẳng chính quy ngành GDMN năm 2021   479

Kế hoạch số 517/KH-ĐHĐT ngày 04/5/2021, Kế hoạch tuyển sinh trình độ đại học, trình độ cao đẳng chính quy ngành GDMN năm 2021

Xem chi tiết

Lịch tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2020   461

Lịch tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2020

Xem chi tiết

Lịch công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019   559

Lịch công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019

Xem chi tiết

Lịch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui năm 2018   585

Lịch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui năm 2018

Xem chi tiết

Lịch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017   541

Lịch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017

Xem chi tiết
Ngành tuyển sinh Tính điểm xét tuyển Đăng ký thi điểm I Lịch thi - Phòng thi Đề thi - Đáp án
× ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 2024      Đăng ký ngay