phongdbcl@dthu.edu.vn 0277 388 2258

TRA CỨU KẾT QUẢ PHÚC KHẢO

Nhập mã số sinh viên
Lưu ý

Trong trường hợp đã đăng ký mà không tìm thấy tên, vui lòng liên hệ Phòng Bảo đảm chất lượng (Chuyên viên Huỳnh Trần Kim Uyên) để kiểm tra lại thông tin.

Ngành tuyển sinh Tính điểm xét tuyển Đăng ký thi điểm I Lịch thi - Phòng thi Đề thi - Đáp án
×
× ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 2024      Đăng ký ngay