phongdbcl@dthu.edu.vn 0277 388 2258

Chứng nhận 4 sao xếp hạng đối sánh chất lượng giáo dục đại học UPM   290

Chứng nhận 4 sao xếp hạng đối sánh chất lượng giáo dục đại học UPM

Xem chi tiết

Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục đại học (chu kỳ 2)   1409

Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục đại học (chu kỳ 2)

Xem chi tiết

Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục (Giai đoạn 2017-2021)   1204

Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục (Giai đoạn đánh giá: 2017-2021) Theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xem chi tiết

Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục đại học   518

Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục đại học

Xem chi tiết