phongdbcl@dthu.edu.vn 0277 388 2258

Đơn xin nhận điểm I (hình thức đào tạo chính quy)   359

Đơn xin nhận điểm I (hình thức đào tạo chính quy)

Xem chi tiết

Mẫu 1- Đăng ký xét tuyển CĐ, ĐH năm 2023 bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023   841

Mẫu 1- Đăng ký xét tuyển CĐ, ĐH năm 2023 bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Xem chi tiết

Mẫu 2- Đăng ký xét tuyển CĐ, ĐH năm 2023 bằng kết quả học tập THPT   26752

Mẫu 2- Đăng ký xét tuyển CĐ, ĐH năm 2023 bằng kết quả học tập THPT

Xem chi tiết

Mẫu 3- Đăng ký xét tuyển Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển   480

Mẫu 3- Đăng ký xét tuyển Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

Xem chi tiết

Mẫu 4- Đăng ký xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2023 của ĐHQG TP.HCM   514

Mẫu 4- Đăng ký xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2023 của ĐHQG TP.HCM

Xem chi tiết

Bổ sung, điều chỉnh điểm   357

Bổ sung, điều chỉnh điểm

Xem chi tiết