phongdbcl@dthu.edu.vn 0277 388 2258

Công văn v/v báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2022 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 trình độ TS, ThS, ĐH, trình độ CĐ ngành Giáo dục Mầm non   200

Công văn v/v báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2022 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 trình độ TS, ThS, ĐH, trình độ CĐ ngành Giáo dục Mầm non

Xem chi tiết

Đề án tuyển sinh năm 2023   315

Đề án số 712/ĐA-ĐHĐT ban hành Đề án tuyển sinh năm 2023

Xem chi tiết

Đề án tuyển sinh năm 2022   245

Đề án số 1068/ĐA-ĐHĐT ban hành Đề án tuyển sinh năm 2022

Xem chi tiết

Đề án tuyển sinh trình độ Đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021   230

Đề án số 606/ĐA-ĐHĐT ban hành Đề án tuyển sinh trình độ Đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021

Xem chi tiết

Đề án tuyển sinh trình độ Đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020   226

Đề án tuyển sinh trình độ Đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020

Xem chi tiết

Đề án tuyển sinh năm 2019   258

Đề án số 136/ĐA-ĐHĐT ban hành Đề án tuyển sinh năm 2019

Xem chi tiết

Đề án tuyển sinh năm 2018   141

Đề án số 145/ĐA-ĐHĐT ban hành Đề án tuyển sinh năm 2018

Xem chi tiết

Đề án tuyển sinh năm 2017   207

Đề án số 62/ĐA-ĐHĐT ban hành Đề án tuyển sinh năm 2017

Xem chi tiết