phongdbcl@dthu.edu.vn 0277 388 2258

Đề án tuyển sinh năm 2024   236

Đề án số 780/ĐA-ĐHĐT, ngày 29/02/2024 ban hành Đề án tuyển sinh năm 2024

Xem chi tiết

Công văn v/v báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2022 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 trình độ TS, ThS, ĐH, trình độ CĐ ngành Giáo dục Mầm non   300

Công văn v/v báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2022 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 trình độ TS, ThS, ĐH, trình độ CĐ ngành Giáo dục Mầm non

Xem chi tiết

Đề án tuyển sinh năm 2023   409

Đề án số 712/ĐA-ĐHĐT, ngày 27/02/2023 ban hành Đề án tuyển sinh năm 2023

Xem chi tiết

Đề án tuyển sinh năm 2022   298

Đề án số 1068/ĐA-ĐHĐT, ngày 25/6/2022 ban hành Đề án tuyển sinh năm 2022

Xem chi tiết

Đề án tuyển sinh trình độ Đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021   289

Đề án số 606/ĐA-ĐHĐT, ngày 24/5/2021 ban hành Đề án tuyển sinh trình độ Đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021

Xem chi tiết

Đề án tuyển sinh trình độ Đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020   309

Đề án tuyển sinh trình độ Đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020

Xem chi tiết

Đề án tuyển sinh năm 2019   301

Đề án số 136/ĐA-ĐHĐT, ngày 15/02/2019 ban hành Đề án tuyển sinh năm 2019

Xem chi tiết

Đề án tuyển sinh năm 2018   187

Đề án số 145/ĐA-ĐHĐT, ngày 16/3/2018 ban hành Đề án tuyển sinh năm 2018

Xem chi tiết

Đề án tuyển sinh năm 2017   269

Đề án số 62/ĐA-ĐHĐT, ngày 10/02/2017 ban hành Đề án tuyển sinh năm 2017

Xem chi tiết
Ngành tuyển sinh Tính điểm xét tuyển Đăng ký thi điểm I Lịch thi - Phòng thi Đề thi - Đáp án
× ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 2024      Đăng ký ngay