phongdbcl@dthu.edu.vn 0277 388 2258
  • Họ tên: Huỳnh Trần Kim Uyên
  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Học vị: Cử nhân
  • Email: kimuyen100997@gmail.com
Nhiệm vụ chính:
- Tiếp nhận, nhập điểm KTHP và lưu trữ bảng điểm các lớp CQ.
- In kết quả học tập cho SV, cựu SV
- Chuẩn bị hồ sơ thi trong các kỳ thi.
- Phúc khảo, phô tô bài thi cho SV.
- Hỗ trợ sao in đề thi kết thúc học phần.
- Hỗ trợ công tác bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục.
- Phụ trách nhiệm vụ công đoàn của đơn vị

Nhiệm vụ cụ thể:
- Thực hiện các hoạt động trong công tác tuyển sinh hàng năm của Trường.
- Thực hiện các công việc liên quan đảm bảo chất lượng đào tạo, kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, kiểm định chất lượng chương trình.
- Theo dõi hoạt động cải tiến chất lượng các CTĐT của Khoa Sư phạm KHXH, KHTN và khoa Ngoại ngữ.
- Hỗ trợ công tác khảo sát các bên liên quan (sinh viên, cựu sinh viên, nhà sử dụng lao động,…).
- Phụ trách dịch thuật sang tiếng Anh các hoạt động của đơn vị để đăng tải lên website tiếng Anh.
- Tiếp nhận, nhập điểm KTHP lần 1 và lưu trữ bảng điểm học phần các lớp chính quy thuộc các khoa: Ngoại ngữ, SP Nghệ thuật, GD Thể chất – GD QP&AN, Kinh tế, Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường; nhập điểm KTHP lần 2 các lớp chính quy thuộc các khoa: SP Toán - Tin, SP Khoa học tự nhiên, SP Ngữ văn, SP Khoa học xã hội, Văn hóa – Du lịch và CTXH.
- Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ thi trong các kỳ thi.
- Hỗ trợ chạy phách tự động bài thi kết thúc học phần.
- Chịu trách nhiệm chính công tác phúc khảo, phô tô bài thi cho SV hệ CQ, KCQ.
- Trực tiếp in sao đề thi kết thúc học phần các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy và VLVH tại Trường; đề thi của Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học.
- Phụ trách các nhiệm vụ liên quan hoạt động công đoàn của đơn vị
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo phòng.
Đang cập nhật.
Đang cập nhật.
1. Huỳnh Trần Kim Uyên. (2022). Giải pháp phát triển kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên năm thứ ba chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh trường Đại học Đồng Tháp. Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 263, kì 2 - 4/2022.
2. Huỳnh Trần Kim Uyên, Phạm Văn Tặc. (2018). Thực trạng và giải pháp nâng cao kỹ năng nói Tiếng Anh cho sinh viên các lớp tiếng Anh A2 - Ngành Văn hóa du lịch, Trường Đại học Đồng Tháp. Giáo dục và Xã hội HH các trường ĐH - CĐ NCL VN, số đặc biệt, kỳ 1, 05/2018.