phongdbcl@dthu.edu.vn 0277 388 2258
  • Họ tên: Lê Thị Thanh
  • Chức vụ: Chuyên viên
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Email: ltthanh@dthu.edu.vn
Nhiệm vụ chính:
- Nhập điểm thi KTHP các lớp CQ, KCQ.
- In kết quả học tập cho SV, cựu SV.
- Lưu trữ kết quả học tập của sinh viên ra trường các hệ đào tạo đại học, cao đẳng.
- Giao, nhận bài thi KTHP.
- Trực tiếp in sao đề thi.

Nhiệm vụ cụ thể:
- Thực hiện các hoạt động trong công tác tuyển sinh hàng năm của Trường.
- Nhập điểm lần 2 điểm thi KTHP các lớp chính quy và không chính quy thuộc khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non; các lớp sau đại học; các lớp bồi dưỡng của Trung tâm LKĐT-BDN và các học phần thực tập cơ sở, thực tập tốt nghiệp.
- In kết quả học tập cho sinh viên, cựu sinh viên; in phục lục văn bằng cho sinh viên tốt nghiệp.
- Lưu trữ kết quả học tập của sinh viên ra trường các hệ đào tạo đại học, cao đẳng.
- Trách nhiệm chính trong nhận bài thi KTHP các lớp không chính quy từ Trung tâm LKĐT-BDN.
- Giao bài thi kết thúc học phần cho giảng viên chấm thi tại phòng chấm thi.
- Trực tiếp in sao đề thi cho Trung tâm LKĐT-BDN; đề thi kết thúc học phần các lớp sau đại học.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo phòng.
Đang cập nhật.
Đang cập nhật.
1. Lê Thị Thanh. (2017). Đánh giá về công tác tổ chức hoạt động thực tập sư phạm của sinh viên ngành Giáo dục mầm non Trường Đại học Đồng Tháp. Dạy và học ngày nay TƯ Hội KH VN, số 7, 2017.
2. Lê Thị Thanh. (2017). Nâng cao chất lượng hoạt động thực tập giáo dục của sinh viên ngành giáo dục mầm non Trường Đại học Đồng Tháp. Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN, số 146, kì I, 6/2017.