phongdbcl@dthu.edu.vn 0277 388 2258
  • Họ tên: Huỳnh Khải Vinh
  • Chức vụ: Giảng viên
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Email: hkvinh@dthu.edu.vn
Nhiệm vụ chính:
- Phụ trách công tác thi KTHP.
- Triển khai xây dựng ngân hàng đề thi KTHP.
- Tiếp nhận, nhập điểm học phần các lớp hệ KCQ.
- Hỗ trợ sao in đề thi kết thúc học phần.

Nhiệm vụ cụ thể:
- Thực hiện các hoạt động trong công tác tuyển sinh hàng năm của Trường.
- Phụ trách công tác thi kết thúc học phần hệ chính quy, hệ không chính quy tại Trường như: Lập kế hoạch thi; lập danh mục học phần tổ chức thi, xếp lịch thi, phân công cán bộ coi thi, in danh sách phòng thi; hỗ trợ chạy phách tự động bài thi kết thúc học phần.
- Lập kế hoạch, tổ chức xây dựng, cập nhật, nghiệm thu ngân hàng đề thi kết thúc học phần.
- Tiếp nhận, nhập điểm KTHP lần 1, lưu trữ bảng điểm các lớp không chính quy tại trường và các cơ sở liên kết đào tạo thuộc các khoa: Ngoại ngữ, SP Khoa học tự nhiên; nhập điểm KTHP lần 2 các lớp không chính quy thuộc các khoa (quản lý môn học): SP Nghệ thuật, SP Khoa học xã hội, Văn hóa du lịch & CTXH.
- Hỗ trợ tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính đối với những học phần tổ chức thi trắc nghiệm.
- Hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu về bảo đảm chất lượng đào tạo.
- Trực tiếp sao in đề thi kết thúc học phần các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy và VLVH tại Trường; đề thi của TT. Ngoại ngữ và Tin học.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo phòng.
Đang cập nhật.
Đang cập nhật.
1. Thao-Trang Huynh-Cam, Long-Sheng Chen, and Khai-Vinh Huynh. (2022). Learning Performance of International Students and Students with Disabilities: Early Prediction and Feature Selection through Educational Data Mining. Big Data and Cognitive Computing, 6, 94.
2. Nguyễn Văn Đệ, Phan Đức Tồn, Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Thị Kim Phượng, Huỳnh Khải Vinh, Nguyễn Quốc Thanh. (2021). Định hướng hoạt động bồi dưỡng đội đội ngũ giáo viên ở tỉnh Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 4/2021.
3. Huỳnh Khải Vinh, Nguyễn Thanh Huy. (2019). Ứng dụng Moodle để hỗ trợ hoạt động tự học tiếng Anh tăng cường cho sinh viên không chuyên ngữ. Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số 196.
4. Huỳnh Khải Vinh, Nguyễn Thị Như Quyến. (2018). Những yêu cầu cơ bản giúp sinh viên làm tốt bài thi tự luận. Giáo dục và Xã hội HH các trường ĐH - CĐ NCL VN, số 84 (145), 03/2018.
5. Huỳnh Khải Vinh, Trần Thị Lụa, Đặng Trung Kiên. (2017). Tổ chức dạy học tích hợp đáp ứng định hướng đổi mới của chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN, số 144, 5/2017.
6. Huỳnh Sơn Lâm, Huỳnh Khải Vinh. (2016). Ứng dụng mô hình quản lý chất lượng tổng thể vào quản lý giáo dục. Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN, số 136, 12/2016.
7. Huỳnh Khải Vinh, Trần Ngọc Thuận, Lư Ngọc Trâm Anh. (2015). Ứng dụng phần mềm iMindMap 7 xây dựng bản đồ tư duy dùng trong hoạt động tự học môn Sinh thái học. Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN, số đặc biệt, 4/2015.
8. Huỳnh Sơn Lâm, Ngô Phương Thủy, Huỳnh Khải Vinh. (2015). Vận dụng tư tưởng quản lí của thuyết pháp trị vào trong quản lí nhà trường. Thiết bị giáo dục Hiệp hội TBGD VN, số đặc biệt, 9/2015.
9. Vinh Khai Huynh, Jean-Daniel Zucker, Hiep Xuan Huynh, Alexis Drogoul. (2012). Spatial Estimator of Brown Plant Hopper Density from Light Traps Data. 2012 IEEE RIVF International Conference on Computing & Communication Technologies, Research, Innovation, and Vision for the Future.