phongdbcl@dthu.edu.vn 0277 388 2258
  • Họ tên: Nguyễn Quốc Thanh
  • Chức vụ: Giảng viên
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Email: nqthanh@dthu.edu.vn
Nhiệm vụ chính:
- Tiếp nhận, nhập điểm KTHP, lưu trữ bảng điểm các lớp KCQ.
- Rà soát, hoàn chỉnh điểm để xét TN cho SV hệ KCQ.
- Trực tiếp sao in đề thi cho kết thúc học phần.

Nhiệm vụ cụ thể:
- Thực hiện các hoạt động trong công tác tuyển sinh hàng năm của Trường
- Tiếp nhận, nhập điểm KTHP lần 1, lưu trữ bảng điểm các lớp không chính quy tại trường và các cơ sở liên kết đào tạo thuộc các khoa: SP Nghệ thuật, SP Khoa học xã hội, Văn hóa du lịch & CTXH; nhập điểm KTHP lần 2 các lớp không chính quy thuộc các khoa: Ngoại ngữ, SP Khoa học Tự nhiên.
- Trách nhiệm chung trong việc quản lý điểm hệ không chính quy.
- Rà soát, hoàn chỉnh điểm để xét tốt nghiệp hệ không chính quy.
- Hỗ trợ chạy phách tự động bài thi kết thúc học phần.
- Hỗ trợ tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính đối với những học phần tổ chức thi trắc nghiệm.
- Trực tiếp in sao đề thi cho Trung tâm LKĐT-BDN; đề thi kết thúc học phần các lớp sau đại học.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo phòng.
Đang cập nhật.
Đang cập nhật.
1. Trương Công Vĩnh Khanh, Nguyễn Quốc Thanh. (2022). Bồi dưỡng kĩ năng sử dụng kênh hình trong dạy học phần lịch sử lớp 4 và 5 cho sinh viên khoa giáo dục tiểu học mầm non, Trường Đại học Đồng Tháp. Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 267, kì 2 - 6/2022.
2. Nguyễn Thị Kim Lan, Lương Thanh Tân, Võ Xuân Hùng, Nguyễn Quốc Tuấn, Huỳnh Khải Vinh, Nguyễn Quốc Thanh. (2021). Một số biện pháp phát triển năng lực tự học cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp. Tạp chí giáo dục, số đặc biệt, 9/2021.
3. Nguyễn Văn Đệ, Phan Đức Tồn, Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Thị Kim Phượng, Huỳnh Khải Vinh, Nguyễn Quốc Thanh. (2021). Định hướng hoạt động bồi dưỡng đội đội ngũ giáo viên ở tỉnh Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 4/2021.
4. Huỳnh Mộng Tuyền, Nguyễn Quốc Thanh. (2016). Quản lý quá trình tự học của sinh viên sư phạm Trường Đại học Đồng Tháp. Giáo dục và Xã hội HH các trường ĐH - CĐ NCL VN, số 65(126), 8/2016.