phongdbcl@dthu.edu.vn 0277 388 2258

TRA CỨU KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THI LẠI, ĐÁNH GIÁ LẠI (ĐIỂM I)

📢 LƯU Ý
 Căn cứ Khoản 2 Điều 15 của Quyết định số 140/QĐ-ĐHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2024 ban hành Quy chế về công tác tổ chức thi, đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Đồng Tháp:
Đối với những thí sinh đã được duyệt hoãn thi (điểm I): Để được thi lại, đánh giá lại thì phải đăng ký (thực hiện trên hệ thống quản lý đào tạo hoặc liên hệ trực tiếp Phòng BĐCL) chậm nhất trước 6 tuần kể từ ngày nhập học của học kỳ, các trường hợp đăng ký trễ thì Phòng BĐCL xem xét lịch thi và quyết định cho dự thi trong đợt đó hay không. Nếu kết quả thi lại, đánh giá lại không đạt thì phải học lại.

Đăng ký thi lại, đánh giá lại (Điểm I)
KIỂM TRA TRẠNG THÁI ĐĂNG KÝ
Nhập mã số sinh viên
Thông tin hướng dẫn!

Ghi chú trạng thái xử lý:

  • - Đăng ký thành công: Tiếp nhận đăng ký, sinh viên kiểm tra lại thông tin phản hồi trước kế hoạch thi 02 tuần (xem biên chế năm học);
  • - Chờ xử lý: Thông tin đăng ký hợp lệ, chờ xếp lịch thi;
  • - Đã xếp lịch thi: Sinh viên đăng nhập hệ thống Quản lý đào tạo (https://portal.dthu.edu.vn/) để kiểm tra lịch thi;
  • - Đăng ký không hợp lệ: Sinh viên liên hệ Phòng Bảo đảm chất lượng (Chuyên viên Huỳnh Khải Vinh, SĐT 0916 713 714) để được hướng dẫn.
  • - HP không tổ chức ở HK hiện tại: Sinh viên liên hệ khoa để được hướng dẫn;
  • - HP thay đổi hình thức đánh giá: Sinh viên liên hệ khoa để được hướng dẫn.

Mẫu đơn đăng ký nhận điểm I
Ngành tuyển sinh Tính điểm xét tuyển Đăng ký thi điểm I Lịch thi - Phòng thi Đề thi - Đáp án
×
× ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 2024      Đăng ký ngay