phongdbcl@dthu.edu.vn 0277 388 2258

Quy định tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực   159

Quyết định số 82/QĐ-ĐHQG ngày 29/01/2024 về việc ban hành Quy định tổ chức Kỳ thi đánh giá năng lực

Xem chi tiết

Quy chế về công tác tổ chức thi, đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Đồng Tháp   277

Quyết định số 140/QĐ-ĐHĐT, ngày 10/01/2024 ban hành Quy chế về công tác tổ chức thi, đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Đồng Tháp

Xem chi tiết

Quyết định công bố Bộ nhận diện thương hiệu của Trường Đại học Đồng Tháp   273

Quyết định số 3200/QĐ-ĐHĐT, ngày 24/7/2023 về việc công bố Bộ nhận diện thương hiệu của Trường Đại học Đồng Tháp

Xem chi tiết

Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non của Trường Đại học Đồng Tháp   354

Quyết định số 166/QĐ-ĐHĐT ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non của Trường Đại học Đồng Tháp

Xem chi tiết

Quy định về công tác đánh giá và quản lý kết quả học tập tại Trường Đại học Đồng Tháp   401

Quyết định số 2293/QĐ-ĐHĐT v/v ban hành Quy định về công tác đánh giá và quản lý kết quả học tập tại Trường Đại học Đồng Tháp

Xem chi tiết

Quy định biên soạn và sử dụng đề thi kết thúc học phần   328

Quyết định số 1057/QĐ-ĐHĐT v/v ban hành Quy định Biên soạn và sử dụng đề thi kết thúc học phần

Xem chi tiết
Ngành tuyển sinh Tính điểm xét tuyển Đăng ký thi điểm I Lịch thi - Phòng thi Đề thi - Đáp án
×
× ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 2024      Đăng ký ngay