phongdbcl@dthu.edu.vn 0277 388 2258

ĐĂNG KÝ THI LẠI, ĐÁNH GIÁ LẠI (ĐIỂM I)
Ngành tuyển sinh Tính điểm xét tuyển Đăng ký thi điểm I Lịch thi - Phòng thi Đề thi - Đáp án
×
× ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 2024      Đăng ký ngay