Những điều cần biết khi xét tuyển học bạ THPT vào Trường Đại học Đồng Tháp (SPD)

28/02/2024 4126

Công cụ tính điểm xét tuyển học bạ THPT:


ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN HỌC BẠCÁCH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỌC BẠ 

Trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 01/04/2024 đến 25/06/2024

Thí sinh ① Đăng ký trực tuyến đồng thời ② Nộp hồ sơ giấy về Trường Đại học Đồng Tháp


  Đăng ký xét tuyển học bạ trực tuyến (Bấm để xem)


  Nộp hồ sơ xét tuyển học bạ (Bấm để xem)

Thông tin! Đối với xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
 + Phiếu đăng ký xét tuyển (Xuất từ hệ thống xét tuyển trực tuyến HOẶC theo mẫu 2);
 + Bản photocopy 2 mặt Căn cước công dân hoặc Mã định danh cá nhân trên 1 mặt giấy A4;
 + Bản photocopy công chứng học bạ THPT hoặc giấy xác nhận điểm học bạ của trường THPT;
 + Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);
 + 01 bản photocopy Bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2023 trở về trước);
 + Phí xét tuyển: 30.000 đồng/nguyện vọng.
Thông tin! Đối với ngành có tổ hợp môn năng khiếu
 + Phiếu đăng ký thi năng khiếu (Xuất từ hệ thống xét tuyển trực tuyến HOẶC theo mẫu 1; mẫu 2; mẫu 4);
 + Bản photocopy 2 mặt Căn cước công dân hoặc Mã định danh cá nhân trên 1 mặt giấy A4;
 + Bản photocopy công chứng học bạ THPT (nếu xét theo phương thức 2);
 + Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có và xét theo phương thức 2, phương thức 4);
 + 02 ảnh 4x6 (chụp không quá 6 tháng);
 + Phí thi tuyển: 300.000 đồng/ngành;
 + Phí xét tuyển: 30.000 đồng/nguyện vọng.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP LIÊN QUAN ĐẾN TUYỂN SINH