Phương thức 402: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2023 của ĐHQG TP.HCM

17/02/2022 919

1. Ngành xét tuyển: tất cả 37 ngành đào tạo trình độ đại học, 01 ngành đào tạo trình độ cao đẳng (xem tại đây).
2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 10% chỉ tiêu ngành
3. Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển
 - Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
 - Đối với các ngành đào tạo giáo viên: xét tuyển các ngành ĐH, người dự tuyển có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên; Riêng đối với cao đẳng hoặc đại học ngành Giáo dục Mầm non thí sinh tham gia sơ tuyển do Trường ĐHĐT tổ chức.
 - Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực 2023 do ĐHQG TP.HCM tổ chức và có kết quả đạt từ ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu từ 600 trở lên (theo thang điểm 1200).
4. Điểm xét tuyển: kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2023 của ĐHQG TP.HCM; cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (Điều 7 của Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT) và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
Điểm xét tuyển = Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2023 của ĐHQG TP.HCM + điểm ưu tiên (KV + đối tượng).
  Điểm ưu tiên giữa các khu vực và đối tượng được quy đổi như sau: khu vực 3 cộng 0 điểm; khu vực 2 cộng 10 điểm; khu vực 2 nông thôn cộng 20 điểm; khu vực 1 cộng 30 điểm. Thí sinh thuộc nhóm ưu tiên 1 (đối tượng 01, 02, 03, 04) được cộng 80 điểm; thí sinh thuộc nhóm ưu tiên 2 (đối tượng 05, 06, 07) được cộng 40 điểm.
5. Nguyên tắc xét tuyển:
 - Thí sinh được đăng ký tối đa 04 nguyện vọng và phải xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (ưu tiên 01 là nguyện vọng cao nhất). Đối với từng ngành, các thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo điểm xét tuyển và không phân biệt thứ tự ưu tiên. Xét theo điểm từ cao xuống thấp.
 - Đối với mỗi thí sinh, tất cả các nguyện vọng đều được xét tuyển và chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng có ưu tiên cao nhất trong số các nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển.
 - Điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển trong cùng 01 ngành là bằng nhau và được xác định theo ngành. Đây chính là điểm xét tuyển của thí sinh cuối cùng trong danh sách trúng tuyển và gọi là Điểm chuẩn trúng tuyển của ngành.
 - Đối với những ngành có chuyên ngành, sau khi trúng tuyển và nhập học theo ngành, thí sinh được chọn chuyên ngành theo học.
 - Việc sử dụng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng để xét tuyển đảm bảo thống nhất, đồng bộ với quy định về điểm ưu tiên được quy định tại Điều 7 của Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT.
 - Trong trường hợp không sử dụng hết chỉ tiêu tuyển sinh cho mã phương thức nào thì Nhà trường sẽ chuyển số chỉ tiêu còn lại sang xét tuyển ở mã phương thức còn nguồn tuyển.
6. Lệ phí đăng ký: 25.000 đồng/nguyện vọng (áp dụng đối với hồ sơ ĐKXT đợt 3 trở đi)
Thí sinh có thể nộp phí xét tuyển bằng 02 hình thức:
 - Nộp phí xét tuyển trực tiếp tại Trường Đại học Đồng Tháp
 - Chuyển khoản qua ngân hàng: (thí sinh chụp lại màn hình giao dịch thành công/giấy nộp tiền tại các điểm giao dịch ngân hàng để đối soát khi cần)
  + Tên tài khoản đại diện nhận chuyển khoản: Trường Đại học Đồng Tháp
  + Số tài khoản: 669001525252
  + Tại: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - Chi Nhánh Đồng Tháp (Tên viết tắt PVCOMBANK)
  + Nội dung nộp tiền ghi rõ mã hồ sơ, họ và tên thí sinh (Ví dụ cú pháp tin nhắn: 182193, Nguyen Van A)..

7. Hồ sơ, thời gian và hình thức nhận hồ sơ ĐKXT
 - Hồ sơ ĐKXT gồm: (áp dụng đối với hồ sơ ĐKXT đợt 3 trở đi)
  + Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu 4);
  + Bản photocopy Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực năm 2023 của ĐHQG TP.HCM;
  + Bản photocopy công chứng học bạ THPT hoặc giấy xác nhận điểm học bạ của trường THPT (nếu xét tuyển các ngành đào tạo giáo viên);
  + Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
  + 01 bản photocopy Bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2022 trở về trước).
 - Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT:
  + Đợt 1 và Đợt 2 thí sinh đăng ký trực tiếp trên hệ thống của ĐHQG TP.HCM.
  + Đợt 3: 26/4/2023 đến 25/6/2023 (dự kiến công bố kết quả 01/7/2023)
  + Đợt 4: 02/7/2023 đến 10/8/2023 (dự kiến công bố kết quả 15/8/2023)
  + Đợt 5: thông báo sau nếu còn chỉ tiêu và thời gian tuyển sinh theo quy định.
  (Đợt 1 và Đợt 2: Thí sinh đăng ký xét tuyển cùng lúc với đăng ký dự thi kỳ thi đánh giá năng lực 2023 của ĐHQG TP.HCM; Các đợt còn lại thí sinh đăng ký xét tuyển tại Trường ĐHĐT; Hết thời gian xét tuyển đợt 3 trở đi, Nhà trường sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển. Đồng thời sẽ công bố chỉ tiêu và điều kiện xét tuyển đợt tiếp theo của các ngành còn xét tuyển)
 - Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT:
  + Đợt 1 và đợt 2: Để đăng ký xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2023 của ĐHQG TP.HCM vào các ngành học Trường ĐHĐT, thí sinh đăng ký trực tuyến tại trang thông tin điện tử của kỳ thi tại địa chỉ: http://thinangluc.vnuhcm.edu.vn
  + Đợt 3 trở đi: Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng 03 hình thức
   Nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại Trường Đại học Đồng Tháp
   Gửi hồ sơ xét tuyển qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Bảo đảm chất lượng - Trường Đại học Đồng Tháp; 783, Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp
   Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ https://xettuyen.dthu.edu.vn/, đồng thời nộp hồ sơ về Phòng Bảo đảm chất lượng - Trường Đại học Đồng Tháp.