10 sự kiện tiêu biểu của Trường Đại học Đồng Tháp năm 2023

19/01/2024 307

Trong hành trình tri thức hơn 49 năm truyền thống đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục (1975 - 2024) và hơn 21 năm hội nhập - phát triển. Trường Đại học Đồng Tháp đã khẳng định vai trò, sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực, đồng hành với sự phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Nguồn: https://www.dthu.edu.vn