Chuỗi tập huấn Đo lường đánh giá người học đạt được chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

11/11/2023 187

Sáng ngày 11/11, Trường Đại học Đồng Tháp khai mạc chương trình Tập huấn đo lường đánh giá người học đạt được chuẩn đầu ra chương trình đào tạo do PGS.TS. Đinh Thành Việt, Trưởng Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Đà Nẵng làm báo cáo viên.

Nội dung chương trình tập huấn bao gồm:

1. Xây dựng PLO (chuẩn đầu ra của CTĐT) và chỉ số PI (Performance Indicator) của PLO;

2. Hoàn thiện đề cương chi tiết học phần, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra, xây dựng rubric;

3. Xây dựng ma trận PLO/PI/học phần và đo lường đánh giá các PLO/PI.

Chương trình tập huấn diễn ra 03 đợt, các ngày Thứ 7, Chủ nhật từ ngày 11/11/2023 đến ngày 10/12/2023.

Một số hình ảnh của buổi tập huấn:

Nguồn: Fanpage DThU