Thông báo điểm trúng tuyển các ngành trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2023

22/08/2023 1436

Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển tại địa chỉ: http://tuyensinh.dthu.edu.vn/tra-cuu-ket-qua-xet-tuyen.aspx