Tập huấn bộ tiêu chí đánh giá chất lượng AUN-QA, đợt 4 năm học 2022 – 2023

17/08/2023 240

Ngày 17/08, Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức tập huấn bộ tiêu chí đánh giá chất lượng AUN-QA, đợt 4 năm học 2022 - 2023 do báo cáo viên PGS, TS. Lê Quang Minh - Nguyên Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trình bày.

Quang cảnh chương trình

Chương trình tập huấn AUN-QA phiên bản 4.0, Nhằm nâng cao hiểu biết và năng lực cho nhân viên và giảng viên Trường Đại học Đại học Đồng Tháp, tập trung vào việc cung cấp thông tin tư liệu, phân biệt thay đổi và hướng dẫn xây dựng hệ thống BĐCL theo yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp chương trình AUN-QA. Đặc biệt, chương trình tập huấn đợt 4 chú trọng vào việc hướng dẫn và triển khai việc viết báo cáo tự đánh giá cho 8 tiêu chuẩn chất lượng AUN-QA, từ tiêu chuẩn 1 đến tiêu chuẩn 8.

PGS, TS. Lê Quang Minh - Nguyên Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trình bày tại chương trình

Trong chương trình tập huấn, các nhóm công tác chuyên trách cho 4 chương trình đào tạo tại trường đã được hướng dẫn cách góp ý, chỉnh sửa nội dung báo cáo tự đánh giá cho 4 tiêu chuẩn đầu tiên. Đồng thời được trang bị kỹ năng triển khai và viết báo cáo tự đánh giá cho 4 tiêu chuẩn tiếp theo.

Tập huấn AUN-QA phiên bản 4.0 tại Trường Đại học Đồng Tháp đã khẳng định cam kết của trường trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn AUN-QA. Thể hiện sự quyết tâm và sự đoàn kết của tất cả nhân viên và giảng viên trong việc thúc đẩy chất lượng giáo dục đại học tại Việt Nam.

Tin ảnh: Hoài Phong

Nguồn: https://www.dthu.edu.vn