Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục 7 CTĐT của Trường Đại học Đồng Tháp được thông qua với tỉ lệ 100%

07/08/2023 219

Ngày 05/8, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (Trung tâm) đã tổ chức Phiên họp lần thứ XXIII, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục (CLGD) thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục các chương trình đào tạo (CTĐT) đã hoàn thành quy trình đánh giá ngoài.

Trong các CSGD được Hội đồng thẩm định kết quả KĐCLGD tại Phiên họp này có Trường Đại học Đồng Tháp với kết quả 7 CTĐT của Trường vừa hoàn thành đánh giá ngoài (ĐGN) vào tháng 6 năm 2023.

Tham dự phiên họp có Ban Lãnh đạo Trung tâm, đại diện các đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và đại diện các cơ sở giáo dục đại học được thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục CTĐT và CSGD tại phiên họp.

Hình ảnh tại phiên họp với Trường Đại học Đồng Tháp

Tại Phiên họp XXIII lần này, Hội đồng KĐCLGD thực hiện quy trình thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục đối với 7 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học của Trường (trong đó có 01 chương trình cao đẳng). Sau khi nghe báo cáo về kết quả đánh giá ngoài của các Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài, báo cáo kết quả thẩm định của Tiểu ban Chuyên môn, Hội đồng đã có các phiên chất vấn, trao đổi với lãnh đạo Trường, các Đoàn Chuyên gia để làm rõ thêm những nội dung liên quan đến quy trình thực hiện KĐCLGD, kết quả và hoạt động của các Trường và các chương trình đào tạo. Kết quả đối với 7 chương trình đào tạo chính quy của Trường được Hội đồng KDCLGD bỏ phiếu thông qua với tỉ lệ 100%.

Hình ảnh tại phiên họp với Trường Đại học Đồng Tháp

Sau Phiên họp, Trung tâm sẽ tiếp tục triển khai các thủ tục và thực hiện quy trình công nhận chất lượng giáo dục cho các cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo theo quy định. Dự kiến với kết quả thông qua của Hội đồng KĐCLGD, Trường Đại học Đồng Tháp sẽ được trao Chứng nhận KĐCL 6 chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học: Sư phạm Tin học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Kế toán, Nông học trình độ Đại học và 01 CTĐT Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng vào dịp Khai giảng năm học 2023-2024 của Trường Đại học Đồng Tháp.

Tin: Thanh Nguyên

Nguồn: https://www.dthu.edu.vn