Hướng dẫn nộp hồ sơ nhập học khóa tuyển sinh năm 2023

11/08/2023 29552

- Lý lịch sinh viên 2023 (tải về)

- Hướng dẫn điền lý lịch sinh viên 2023 (xem hướng dẫn)

- Video hướng dẫn in lý lịch sinh viên 2023 (xem video)