Hướng dẫn đăng ký thông tin xét tuyển sinh trên hệ thống của Bộ GD&ĐT

08/07/2023 9569

Từ ngày 10-30/7/2023, thí sinh có quyền đăng ký nguyện vọng xét tuyển Đại học không giới hạn số lần trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/ hoặc thực hiện đăng ký trên Cổng dịch vụ Công quốc gia.

I. CÁC LƯU Ý CHUNG

Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào các cơ sở đào tạo (CSĐT) được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất), thí sinh lựa chọn căn cứ để xét tuyển, bao gồm các thông tin: Thứ tự nguyện vọng; Mã trường, Tên trường; Mã nhóm ngành, ngành hoặc chương trình; Tên nhóm ngành, ngành hoặc chương trình; và căn cứ để xét tuyển đối với các nguyện vọng đã đăng kí phải phù hợp với yêu cầu, điều kiện của CSĐT (Kết quả thi tốt nghiệp THPT, Kết quả học tập cấp THPT, Kết quả kỳ thi độc lập, Kết quả đánh giá năng lực, Kết quả đánh giá tư duy, Kết quả khác…).

Một số mốc thời gian cần chú ý:

- 10/7 - 17h ngày 30/7/2023: Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn trên hệ thống của Bộ GD&ĐT

- Ngày 18/7/2023: Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2023

- Ngày 25/7/2023: Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành sức khỏe và ngành đào tạo giáo viên

- 31/7 - 17h ngày 06/8/2023: Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến

- 12/8 - 17h ngày 20/8/2023: Xét tuyển và xử lý nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT

- Trước 17h ngày 22/8/2023: Các trường thông báo điểm chuẩn, danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1

- Trước 17h ngày 06/9/2023: Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến  trên hệ thống của Bộ GD&ĐT

II. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÔNG TIN XÉT TUYỂN SINH

1. Thêm nguyện vọng

Bước 1. Chọn chức năng Đăng ký thông tin xét tuyển sinh 

Bước 2. Trên màn hình 1. Danh sách nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh chọn nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển (nếu có) rồi ấn nút Tiếp theo

Bước 3. Trên màn hình 2. Thêm nguyện vọng, có thể xem lại các nguyện vọng đã thêm nhưng chưa lưu.

Thí sinh có thể nhấn nút Thêm nguyện vọng để thêm nguyện vọng tại màn hình này.

Bước 4. Nhấn nút Tiếp theo trên màn hình 2. Thêm nguyện vọng

Bước 5. Tại màn hình Bước 3. Nhập OTP. Thí sinh soạn tin nhắn lấy mã OTP theo hướng dẫn, sau đó nhập mã xác thực và nhấn nút Xác nhận đăng ký 

**LƯU Ý: Thí sinh nhập đủ các bước và kiểm tra  các nguyện vọng đã được đăng ký tại Bước 4. Xem nguyện vọng đã đăng ký để kiểm tra lại thông tin đăng ký.

2. Sửa nguyện vọng

Bước 1. Tại màn hình 4. Xem danh sách nguyện vọng đã đăng ký để xem lại các nguyện vọng đã được ghi nhận. Thí sinh nhấn sửa để sửa nguyện vọng

Bước 2. Sau khi sửa thông tin nguyện vọng và nhấn Tiếp theo trên màn hình 2. Thêm nguyện vọng

Bước 3. Tại màn hình Bước 3. Nhập OTP. Thí sinh soạn tin nhắn lấy mã OTP theo hướng dẫn, sau đó nhập mã xác thực và nhấn nút Xác nhận đăng ký

** LƯU Ý: Thí sinh nhập đủ các bước và kiểm tra các nguyện vọng đã được đăng ký tại Bước 4. Xem nguyện vọng đã đăng ký để kiểm tra lại thông tin đăng ký. 

3. Xóa nguyện vọng

Bước 1. Tại màn hình 4. Xem danh sách nguyện vọng đã đăng ký để xem lại các nguyện vọng đã được ghi nhận. Thí sinh nhấn sửa để xóa nguyện vọng

Bước 2. Màn hình thông báo hỏi “Bạn có muốn xóa lựa chọn này?” hiển thị. Nhấn Đồng ý để xóa nguyện vọng.

** LƯU Ý: Sau khi xóa nguyện vọng thí sinh cần nhấn Tiếp theo và nhận OTP để lưu thông tin vừa xóa. Thí sinh nhập đủ các bước và kiểm tra các nguyện vọng đã được đăng ký tại Bước 4. Xem nguyện vọng đã đăng ký để kiểm tra lại thông tin đăng ký.

4. Xếp theo thứ tự nguyện vọng

Bước 1. Nhấn Xếp theo thứ tự NV

Bước 2. Thí sinh thực hiện sửa thứ tự nguyện vọng mong muốn

Nguồn: https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/