Bế mạc Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 07 chương trình đào tạo của Trường Đại học Đồng Tháp năm 2023

27/06/2023 254

Chiều ngày 27/6, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức chương trình Bế mạc Khảo sát chính thức kiểm định chất lượng 06 chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học: Sư phạm Tin học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Kế toán, Nông học trình độ Đại học và 01 CTĐT Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp CTĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Trong 05 ngày qua, từ ngày 23 - 27/6/ 2023, Trường Đại học Đồng Tháp đã phối hợp với Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và Trung tâm Kiểm định Chất Lượng Giáo Dục – Đại Học Quốc Gia Hà Nội, tiến hành các hoạt động Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng đối với 07 chương trình đào tạo của Nhà trường. Các hoạt động đã diễn ra một cách nghiêm túc, khách quan nhằm giúp Nhà trường kịp thời điều chỉnh và nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

TS. Trần Hữu Lượng – Thư ký Đoàn đánh giá, trình bày báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chính thức

PGS.TS. Trần Thành Nam – Thành viên Đoàn đánh giá, trình bày báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chính thức

Báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chính thức 07 CTĐT, GS.TS. Trần Trung, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN ghi nhận tinh thần phối hợp, hỗ trợ đáp ứng các yêu cầu cung cấp thông tin, minh chứng phục vụ cho quá trình đánh giá của Đoàn. Đồng thời, tổng kết đánh giá 06 CTĐT trình độ đại học: Sư phạm Tin học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Kế toán, Nông học trình độ Đại học và 01 CTĐT Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng với các tiêu chuẩn cụ thể. Đánh giá chung, GS.TS. Trần Trung, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN chia sẻ: Chúng tôi rất ấn tượng và ghi nhận tập thể cán bộ nhân viên, sinh viên Nhà trường xây dựng được văn hóa chất lượng, mang đậm bản sắc sư phạm, nhân văn, tích cực.

GS.TS. Trần Trung, Trưởng đoàn chuyên gia ĐGN báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chính thức

PGS. TS. Huỳnh Vĩnh Phúc – Trưởng Khoa Sư phạm Khoa học tự nhiên, đại diện lãnh đạo các Khoa có các chương trình đào tạo được đánh giá, phát biểu

Đoàn chuyên gia ĐGN cũng nêu rõ những điểm mạnh và các khuyến nghị để lãnh đạo Nhà trường cũng như các Khoa Kinh tế, Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường, Khoa SP Nghệ thuật; Khoa SP Toán – Tin, Khoa SP KHTN và Khoa GD TH-MN tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng nguồn nhân lực và đảm bảo quyền lợi cho người học.

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Đồng Tháp, TS. Hồ Văn Thống, Phó Bí thư Đảng ủy Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Đồng Tháp, TS. Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu: Kết quả hoạt động của Nhà trường đã được Đoàn đánh giá ngoài ghi nhận, đánh giá khá đầy đủ, chi tiết trong báo cáo kết quả sơ bộ. Kết quả đánh giá sơ bộ đã phản ánh được thực chất chất lượng của Nhà trường nói chung và của 7 CTĐT nói riêng. Kết quả đạt được là sự cố gắng phấn đấu của tập thể Nhà trường trong suốt giai đoạn qua. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số nội dung hạn chế, tồn tại đã được đoàn đánh giá ngoài chỉ ra. Tôi hy vọng với kết quả đạt được lần này, chúng ta cần phải cố gắng nhiều hơn nữa; nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, tồn tại và đề ra kế hoạch, lộ trình khắc phục. Song song đó, những việc đã làm tốt, đề nghị chúng ta tiếp tục duy trì, phát huy và liên tục cải tiến chất lượng để chất lượng chung của Nhà trường ngày càng được nâng lên, chất lượng của lần đánh giá sau phải cao hơn lần đánh giá trước.

PGS. TS. Đinh Văn Toàn, Chủ tịch Hội đồng KĐCLGD - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG Hà Nội, thành viên thường Đoàn trực phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS. Đinh Văn Toàn, Chủ tịch Hội đồng KĐCLGD - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG Hà Nội, thành viên thường trực Đoàn ĐGN chia sẻ: Thay mặt Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN và Đoàn Chuyên gia ĐGN, tôi xin cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả của Trường Đại học Đồng Tháp. Chúng tôi đánh giá rất cao các thành viên Đoàn Chuyên gia và các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Nhà trường đã có 5 ngày làm việc khẩn trương, hoàn thành được mục tiêu theo kế hoạch hai bên đã đề ra trong khuôn khổ Khảo sát chính thức phục vụ ĐGN 07 CTĐT của Nhà trường thành công trong suốt vừa qua và hi vọng trong thời gian tới, Trường Đại học Đồng Tháp và Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN sẽ tiếp tục có nhiều hợp tác trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

Các bên Ký Biên bản hoàn thành đợt kháo sát chính thức 07 CTĐT chính quy trình độ đại học và cao đẳng sư phạm

Bằng tất cả sự cầu thị, không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng, kết quả khảo sát chính thức 07 CTĐT hôm nay và 16 CTĐT đã được công nhận chất lượng là động lực cho Trường Đại học Đồng Tháp hướng đến sự hoàn thiện, phát triển vì mục tiêu chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của người học trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.

Tin, ảnh: Thanh Nguyên

Nguồn: https://www.dthu.edu.vn/eView.aspx?idp=1681