Trường Đại học Đồng Tháp khảo sát sơ bộ Đánh giá ngoài 7 chương trình đào tạo năm 2023

22/06/2023 438

Ngày 21/6, Trường Đại học Đồng Tháp đã tổ chức Chương trình Khảo sát sơ bộ phục vụ cho công tác đánh giá ngoài 7 chương trình đào tạo: Sư phạm Tin học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Kế toán, Nông học trình độ Đại học và Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng với sự phối hợp của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) chương trình đào tạo (CTĐT) thuộc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD – ĐHQGHN) bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Quang cảnh chương trình

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài gồm có: GS. TS. Trần Trung, Trường đoàn đánh giá; PGS. TS. Đinh Văn Toàn, Chủ tịch Hội đồng KĐCLGD - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG Hà Nội - Thành viên thường trực; TS. Trần Hữu Lượng, Trưởng phòng Hợp tác Phát triển, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQGHN - Thư ký đoàn đánh giá; ThS. Trịnh Thị Nhung, Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN - Giám sát viên và các thành viên đoàn đánh giá cùng tham dự chương trình Khảo sát sơ bộ. Về phía Trường Đại học Đồng Tháp: TS. Trương Tấn Đạt, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Hồ Văn Thống, Hiệu trưởng Nhà trường - Chủ tịch Hội đồng TĐG; TS. Lương Thanh Tân, Phó Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Quốc Vũ, Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, cùng các thành viên Hội đồng tự đánh giá, lãnh đạo các Khoa, các ngành đào tạo, cán bộ đầu mối các mảng công tác của 7 chương trình đào tạo.

PGS. TS. Đinh Văn Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN giới thiệu mục tiêu, nội dung đợt khảo sát và thành phần đoàn khảo sát.

TS. Trần Hữu Lượng - Thư ký đoàn đánh giá, báo cáo về kết quả nghiên cứu hồ sơ TĐG

Đoàn chuyên gia nghe trình bày tóm tắt quá trình tự đánh giá các chương trình đào tạo của Nhà trường và lưu ý công tác chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức; Kiểm tra việc chuẩn bị các minh chứng; Báo cáo về kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá (TĐG) chương trình đào tạo, thông báo kế hoạch khảo sát chính thức và những yêu cầu đơn vị cần chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức sẽ được tổ chức từ ngày 23/6 – 27/6/2023.

Hai đơn vị trao đổi kế hoạch và nội dung chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức

Ký tượng trưng biên bản khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 7 CTĐT của Trường ĐH Đồng Tháp

Chương trình đã thảo luận thống nhất về những vấn đề cần chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức: Tài liệu, minh chứng cần bổ sung; Số lượng, thành phần các đối tượng phỏng vấn; Đối tượng cần quan sát kiểm tra; Thảo luận thống nhất lịch trình khảo sát chính thức và về công tác hậu cần cho Đoàn ĐGN.

Phiên khảo sát sơ bộ, Đoàn ĐGN làm việc trực tuyến với thành viên 7 CTĐT

Tin, ảnh: Thanh Nguyên – Hoài Phong

Nguồn: https://www.dthu.edu.vn/