Tập huấn bộ tiêu chí đánh giá chất lượng AUN-QA, đợt 3 năm học 2022 – 2023

22/02/2023 277

Ngày 22/02, tiếp tục thực hiện chuỗi nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp về công tác bảo đảm chất lượng giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức tập huấn bộ tiêu chí đánh giá chất lượng AUN-QA, đợt 3 năm học 2022 - 2023 do chuyên gia cao cấp PGS, TS. Lê Quang Minh - Nguyên Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trình bày.

Quang cảnh chương trình

Tham dự chương trình tập huấn có PGS,TS. Phạm Minh Giản Nguyên Phó hiệu trưởng Nhà trường cùng các thành viên Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký, các nhóm chuyên trách 04 chương trình đào tạo: Sư phạm Toán học, Sư phạm Hóa học, Giáo dục Tiểu học và Ngôn ngữ Trung Quốc.

PGS, TS. Lê Quang Minh - Nguyên Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trình bày tại chương trình

Chương trình tập huấn cung cấp thêm thông tin tư liệu cho nhân viên, giảng viên Trường Đại học Đại học Đồng Tháp hiểu yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp chương trình AUN-QA, phiên bản 4.0; phân biệt được những thay đổi của Bộ tiêu chuẩn đánh giá cấp chương trình AUN-QA phiên bản 4.0 so với các phiên bản trước đây; biết cách xây dựng hệ thống BĐCL bên trong đáp ứng yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn

Đại biểu tham dự chương trình tập huấn

 

Tin, ảnh: Hoài Phong, Hoàng Long

Nguồn: https://www.dthu.edu.vn/eView.aspx?idp=1583