phongdbcl@dthu.edu.vn 0277 388 2258
14/04/2024 9919 In bài viết

Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2024

🔰 PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
>>> Phương thức 100: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT
- Xét tuyển dựa vào điểm của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo tổ hợp xét tuyển (3 môn thi) ứng với ngành do thí sinh đăng ký.
- Các ngành có môn năng khiếu trong tổ hợp xét tuyển thí sinh có thể tham dự kỳ thi năng khiếu do Trường ĐHĐT tổ chức hoặc lấy kết quả thi năng khiếu từ trường đại học khác phù hợp (thí sinh phải xin giấy xác nhận điểm của trường tổ chức thi gửi cho Trường ĐHĐT xét trong thời gian quy định) để làm điều kiện tham gia xét tuyển và có kết quả từ 6,0 trở lên. Trường ĐHĐT tổ chức thi Năng khiếu 02 đợt (Đợt 1: ngày 30/6/2024; Đợt 2: ngày 28/7/2024):
 + Ngành Giáo dục Mầm non (CĐ hoặc ĐH): đối với tổ hợp môn M00, M05 ngoài 02 môn thi văn hóa (Toán và Văn; Văn và Sử), thí sinh phải đăng ký dự thi môn Năng khiếu GDMN.
 + Ngành Giáo dục Thể chất: ngoài 02 môn thi văn hóa (Toán và Sinh; Toán và Địa; Văn và GDCD; Văn và Địa), thí sinh phải đăng ký dự thi môn Năng khiếu TDTT.
 + Ngành Sư phạm Âm nhạc: ngoài 01 môn thi văn hóa (Toán hoặc Văn), thí sinh phải đăng ký dự thi 02 môn Năng khiếu (Hát và Thẩm âm-Tiết tấu).
 + Ngành Sư phạm Mỹ thuật: ngoài 01 môn thi văn hóa (Toán hoặc Văn), thí sinh phải đăng ký dự thi 02 môn Năng khiếu (Trang trí và Hình họa).
- Không sử dụng điểm bảo lưu Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2023 về trước.
- Không sử dụng điểm miễn môn ngoại ngữ.
- Không nhân hệ số môn thi.
- Không quy định xếp loại học lực lớp 12 của học bạ THPT (kể cả các ngành đào tạo giáo viên).

Điều kiện xét tuyển
- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
- Tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024;
- Đối với các ngành đào tạo giáo viên:
 + Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GDĐT.
 + Riêng đối với các ngành có môn Năng khiếu trong tổ hợp xét tuyển: ngành cao đẳng hoặc đại học Giáo dục Mầm non đối với tổ hợp môn M00, M05 (môn Năng khiếu GDMN), ngành Giáo dục Thể chất (môn Năng khiếu TDTT), ngành Sư phạm Âm nhạc (môn Năng khiếu Hát và môn Năng khiếu Thẩm âm – Tiết tấu), ngành Sư phạm Mỹ thuật (môn Năng khiếu Trang trí và môn Năng khiếu Hình họa), thí sinh phải có điểm môn Năng khiếu để tạo thành tổ hợp xét tuyển. Thí sinh phải đăng ký và tham dự kỳ thi Năng khiếu do Trường ĐHĐT tổ chức hoặc lấy kết quả thi năng khiếu từ trường đại học khác phù hợp (thí sinh phải xin giấy xác nhận điểm của trường tổ chức thi gửi cho Trường ĐHĐT xét trong thời gian quy định), có kết quả từ 6,0 trở lên.
- Đối với các ngành không thuộc lĩnh vực đào tạo giáo viên: đạt từ ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào do Trường ĐHĐT xác định; Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông để tuyển sinh các ngành không thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học năm 2024 đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi/môn thi đạt ngưỡng đầu vào từ 15 điểm trở lên; không có môn nào từ 1,0 điểm trở xuống (thang điểm 10).

>>> Phương thức 200: Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
- Xét tuyển dựa vào:
 (1) Điểm trung bình lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển ứng với ngành do thí sinh đăng ký.
 (2) Điểm Trung bình cả năm lớp 12.
- Riêng đối với các ngành có môn Năng khiếu trong tổ hợp xét tuyển: ngành cao đẳng hoặc đại học Giáo dục Mầm non đối với tổ hợp môn M00, M05 (môn Năng khiếu GDMN), ngành Giáo dục Thể chất (môn Năng khiếu TDTT), ngành Sư phạm Âm nhạc (môn Năng khiếu Hát và môn Năng khiếu Thẩm âm – Tiết tấu), ngành Sư phạm Mỹ thuật (môn Năng khiếu Trang trí và môn Năng khiếu Hình họa), thí sinh cần có điểm môn Năng khiếu để tạo thành tổ hợp xét tuyển. Thí sinh phải tham dự kỳ thi Năng khiếu do Trường ĐHĐT tổ chức hoặc lấy kết quả thi năng khiếu từ trường đại học khác phù hợp (thí sinh phải xin giấy xác nhận điểm của trường tổ chức thi gửi cho Trường ĐHĐT xét trong thời gian quy định)có kết quả từ 6,0 trở lên. Trường ĐHĐT tổ chức thi Năng khiếu vào 02 đợt (Đợt 1: ngày 30/6/2024; Đợt 2: ngày 28/7/2024).
Điều kiện xét tuyển
- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
- Đối với các ngành đào tạo giáo viên:
 + Có kết quả học bạ lớp 12 (giáo dục chính quy);
 + Xét tuyển trình độ ĐH sử dụng kết quả học tập cấp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên, trừ các trường hợp quy định sau:
 Học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên đối với các ngành Giáo dục Thể chất, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật; ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng;
 Thí sinh là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế, thí sinh ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật có điểm thi năng khiếu do Trường ĐHĐT tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0) khi đăng ký xét tuyển vào các ngành phù hợp không phải áp dụng ngưỡng đầu vào.
 Ngoài ra, các ngành có môn Năng khiếu trong tổ hợp xét tuyển: ngành cao đẳng hoặc đại học Giáo dục Mầm non đối với tổ hợp môn M00, M05 (môn Năng khiếu GDMN), ngành Giáo dục Thể chất (môn Năng khiếu TDTT), ngành Sư phạm Âm nhạc (môn Năng khiếu Hát và môn Năng khiếu Thẩm âm – Tiết tấu), ngành Sư phạm Mỹ thuật (môn Năng khiếu Trang trí và môn Năng khiếu Hình họa), thí sinh phải có điểm môn Năng khiếu để tạo thành tổ hợp xét tuyển. Thí sinh phải tham dự kỳ thi Năng khiếu do Trường ĐHĐT tổ chức hoặc lấy kết quả thi năng khiếu từ trường đại học khác phù hợp (thí sinh phải xin giấy xác nhận điểm của trường tổ chức thi gửi cho Trường ĐHĐT xét trong thời gian quy định)có kết quả từ 6,0 trở lên.
- Đối với các ngành không thuộc lĩnh vực đào tạo giáo viên: Điểm tổ hợp các môn xét tuyển kết quả học tập lớp 12 THPT đạt từ 18,0 trở lên hoặc điểm Trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6,0 trở lên.

>>> Phương thức 301: Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) xét tuyển học bạ trung học phổ thông
Điều kiện xét tuyển
- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
- Nếu thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả các môn thi văn hóa không có môn nào có kết quả từ 1,0 (thang điểm 10) điểm trở xuống;
- Các đối tượng được đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy được quy định tại Điều 8 của Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

>>> Phương thức 402: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2024 của ĐHQG TP.HCM xét tuyển học bạ trung học phổ thông
Điều kiện xét tuyển
- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
- Đối với các ngành đào tạo giáo viên:
 + Có kết quả học bạ lớp 12 (giáo dục chính quy);
 + Xét tuyển các ngành ĐH, người dự tuyển có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên;
 + Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực 2024 do ĐHQG TP.HCM tổ chức và có kết quả đạt từ ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu từ 600 trở lên (theo thang điểm 1200).

🔰 HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
>>> Phương thức 100: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT
Trường Đại học Đồng Tháp có ký hiệu là SPD, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung NVXT không giới hạn số lần theo hình thức trực tuyến tại Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia https://xacthuc.dichvucong.gov.vn. Các mốc thời gian cụ thể sẽ được thông tin sau khi có hướng dẫn của Bộ GDĐT.

>>> Phương thức 200: Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
 + Phiếu đăng ký xét tuyển (Xuất từ hệ thống xét tuyển trực tuyến >>> xem hướng dẫn);
 + Bản photocopy 2 mặt Căn cước công dân hoặc Mã định danh cá nhân trên 1 mặt giấy A4;
 + Bản photocopy công chứng học bạ THPT hoặc giấy xác nhận điểm học bạ của trường THPT;
 + Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);
 + 01 bản photocopy Bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2023 trở về trước);
 + Phí xét tuyển: 30.000 đồng/nguyện vọng.

>>> Phương thức 301: Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8)
 + Phiếu đăng ký xét tuyển (Xuất từ hệ thống xét tuyển trực tuyến >>> xem hướng dẫn);
 + Bản photocopy 2 mặt Căn cước công dân hoặc Mã định danh cá nhân trên 1 mặt giấy A4;
 + Bản photocopy công chứng học bạ THPT hoặc giấy xác nhận điểm học bạ của trường THPT;
 + Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);
 + 01 bản photocopy Bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2023 trở về trước);
 + Phí xét tuyển: 30.000 đồng/nguyện vọng.

>>> Phương thức 402: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2024 của ĐHQG TP.HCM
 + Phiếu đăng ký xét tuyển (Xuất từ hệ thống xét tuyển trực tuyến >>> xem hướng dẫn);
 + Bản photocopy 2 mặt Căn cước công dân hoặc Mã định danh cá nhân trên 1 mặt giấy A4;
 + Bản photocopy Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực năm 2024 của ĐHQG TP.HCM;
 + Bản photocopy công chứng học bạ THPT hoặc giấy xác nhận điểm học bạ của trường THPT (nếu xét tuyển các ngành đào tạo giáo viên);
 + Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);
 + 01 bản photocopy Bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2023 trở về trước);
 + Phí xét tuyển: 30.000 đồng/nguyện vọng.

>>> HỒ SƠ THI NĂNG KHIẾU
 + Phiếu đăng ký thi năng khiếu (Xuất từ hệ thống xét tuyển trực tuyến >>> xem hướng dẫn);
 + Bản photocopy 2 mặt Căn cước công dân hoặc Mã định danh cá nhân trên 1 mặt giấy A4;
 + Bản photocopy công chứng học bạ THPT (nếu xét theo phương thức 2);
 + Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có và xét theo phương thức 2, phương thức 4);
 + 02 ảnh 4x6 (chụp không quá 6 tháng);
 + Phí thi tuyển: 300.000 đồng/ngành;
 + Phí xét tuyển: 30.000 đồng/nguyện vọng.

⚠️ Lưu ý: Nhà trường không trả lại hồ sơ xét tuyển của thí sinh đã nộp.

🔰 CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến qua website https://xettuyen.dthu.edu.vn đồng thời nộp hồ sơ (bản giấy) về Trường Đại học Đồng tháp theo cách sau:
>>> Cách 1: Nộp trực tiếp tại trường Đại học Đồng Tháp
 Phòng Bảo đảm chất lượng, Trường Đại học Đồng Tháp
 Địa chỉ: 783, Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp

>>> Cách 2: Chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ:
 Phòng Bảo đảm chất lượng, Trường Đại học Đồng Tháp
 Địa chỉ: 783, Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp
 Số điện thoại: 02773 882 258

Có thể bạn quan tâm

Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2024 của Trường Đại học Đồng Tháp (Ký hiệu trường SPD)

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển sinh cao đẳng, đại học chính quy năm 2024

Câu hỏi thường gặp liên quan tuyển sinh 2024

Những điều cần biết khi xét tuyển học bạ THPT vào Trường Đại học Đồng Tháp (SPD)

[Q&A] Giải đáp thông tin tuyển sinh học bạ THPT năm 2024 vào Trường Đại học Đồng Tháp (SPD)

Trường Đại học Đồng Tháp nhận đăng ký dự thi tuyển sinh năng khiếu từ 01/04/2024

Timeline xét tuyển Đại học 2024 (Dự kiến)

Ngành tuyển sinh Tính điểm xét tuyển Đăng ký thi điểm I Lịch thi - Phòng thi Đề thi - Đáp án
× ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 2024      Đăng ký ngay