Khảo sát sơ bộ Đánh giá ngoài 6 chương trình đào tạo

31/01/2023 728

Ngày 10/9, Trường Đại học Đồng Tháp đã tổ chức Chương trình Khảo sát sơ bộ phục vụ cho công tác đánh giá ngoài 6 chương trình đào tạo: Sư phạm Vật lý, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Lịch sử, Giáo dục mầm non, Khoa học máy tính, Việt Nam học trình độ Đại học của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) chương trình đào tạo (CTĐT) thuộc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD – ĐHQGHN) bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Quang cảnh chương trình

TS. Lương Thanh Tân - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐG trình bày tóm tắt quá trình TĐG các CTĐT của Nhà trường.

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài gồm có: PGS. TS. Huỳnh Văn Chương, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế - Trường đoàn đánh giá; PGS. TS. Đinh Văn Toàn - Chủ tịch Hội đồng KĐCLGD, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG Hà Nội - Thành viên thường trực; TS. Hoàng Thị Xuân Hoa, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQG Hà Nội - Thư ký đoàn đánh giá; TS. Trần Hữu Lượng, Trưởng phòng Hợp tác Phát triển, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQGHN - Thành viên đoàn đánh giá; ThS. Nguyễn Hòa Huy, Giám sát viên. Về phía Trường Đại học Đồng Tháp: TS. Trương Tấn Đạt – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Hồ Văn Thống - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Lương Thanh Tân, Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng TĐG các chương trình đào tạo của Nhà trường; PGS.TS. Phạm Minh Giản, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, cùng các thành viên Hội đồng tự đánh giá, lãnh đạo các Khoa, các ngành đào tạo, cán bộ đầu mối các mảng công tác của 6 chương trình đào tạo.

PGS. TS. Đinh Văn Toàn - Chủ tịch Hội đồng KĐCLGD, Phó Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, đồng thời là thành viên thường trực giới thiệu mục tiêu, nội dung đợt khảo sát và thành phần đoàn khảo sát.

PGS. TS. Huỳnh Văn Chương, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế - Trường đoàn đánh giá báo cáo về kết quả nghiên cứu hồ sơ TĐG

Đoàn chuyên gia nghe trình bày tóm tắt quá trình tự đánh giá các chương trình đào tạo của Nhà trường và lưu ý công tác chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức; Kiểm tra việc chuẩn bị các minh chứng; Báo cáo về kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá (TĐG) chương trình đào tạo, thông báo kế hoạch khảo sát chính thức và những yêu cầu đơn vị cần chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức sẽ được tổ chức từ ngày 22/9 – 26/9/2022.

Hai đơn vị trao đổi kế hoạch và nội dung chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức

Ký tượng trưng biên bản khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 6 CTĐT của Trường ĐH Đồng Tháp

Chương trình đã thảo luận thống nhất về những vấn đề cần chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức: Tài liệu, minh chứng cần bổ sung; Số lượng, thành phần các đối tượng phỏng vấn; Đối tượng cần quan sát kiểm tra; Thảo luận thống nhất lịch trình khảo sát chính thức và về công tác hậu cần cho Đoàn ĐGN.

Phiên khảo sát sơ bộ, Đoàn ĐGN làm việc online với thành viên 6 CTĐT

 

Nguồn: https://www.dthu.edu.vn/eView.aspx?idp=1458