phongdbcl@dthu.edu.vn 0277 388 2258

Đại học Đồng Tháp đạt chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục thêm 7 chương trình đào tạo   614

Chiều ngày 28/7/2022, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với Trường Đại học Đồng Tháp long trọng tổ chức Trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng (KĐCL) giáo dục 7 chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học: Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Ngữ văn, Giáo dục Chính trị, Giáo dục Thể chất, Quản trị kinh doanh, Khoa học Môi trường, Ngôn ngữ Anh theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp CTĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Xem chi tiết

Phiên họp Ban xây dựng Chiến lược phát triển Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn năm 2045   294

Sáng ngày 22/02/2022, Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức chương trình Tư vấn hoàn chỉnh xây dựng Chiến lược phát triển Trường Đại học Đồng Tháp, giai đoạn năm 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2045 với sự tư vấn của PGS,TS. Lê Quang Minh – Chuyên gia tư vấn Chiến lược phát triển Trường, Nguyên Phó Giám đốc ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết

Tập huấn “Nguyên lý bảo đảm chất lượng cấp chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế”   324

Trường Đại học Đồng Tháp đã mời PGS.TS. Lê Quang Minh – Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, Nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tập huấn cho giảng viên về “Nguyên lý bảo đảm chất lượng cấp chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế”.

Xem chi tiết

Khai mạc Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 07 chương trình đào tạo   256

Sáng ngày 19/01/2022, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức Khai mạc Khảo sát chính thức kiểm định chất lượng 07 chương trình đào tạo trình độ đại học: Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Ngữ Văn, Giáo dục Chính trị, Giáo dục Thể chất, Quản trị kinh doanh, Khoa học Môi trường, Ngôn ngữ Anh.

Xem chi tiết

Tọa đàm tư vấn xây dựng chiến lược phát triển trường trong bối cảnh mới   157

Sáng ngày 20/12/2021, Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức chương trình Tọa đàm tư vấn xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Đồng Tháp trong bối cảnh mới với sự tham dự của PGS,TS. Lê Quang Minh – Nguyên Phó Giám đốc ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết

Triển khai các hoạt động bảo đảm chất lượng năm học 2021-2022   217

Sáng ngày 23/11/2021, Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức họp triển khai các hoạt động bảo đảm chất lượng (BĐCL) bên trong năm học 2021-2022 với sự chủ trì của TS. Lương Thanh Tân – Quyền Hiệu trưởng, Trưởng ban BĐCL Trường Đại học Đồng Tháp, cùng sự tham gia của các thành viên Ban BĐCL bằng hình thức trực tuyến.

Xem chi tiết

Tập huấn thực hành đo lường đánh giá mức độ người học đạt được các chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo   196

Sáng ngày 18/9/2021, Trường Đại học Đồng Tháp phối hợp với các chuyên gia của Đại học Đà Nẵng tổ chức khóa Tập huấn thực hành đo lường đánh giá mức độ người học đạt được các chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo với sự hướng dẫn của NGƯT.PGS.TS. Đinh Thành Việt, Trưởng Ban ĐBCLGD và ThS. Trần Thị Hà Vân, Ban ĐBCLGD, Đại học Đà Nẵng, cùng sự tham gia của 150 cán bộ, giảng viên chủ chốt.

Xem chi tiết

Chính sách chất lượng của Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025   628

Với phương châm lấy chất lượng làm đầu, đảm bảo sự phát triển năng động và bền vững, Trường Đại học Đồng Tháp xác định Chính sách chất lượng của trường giai đoạn 2021 – 2025 gồm 6 cam kết.

Xem chi tiết

Tập huấn “Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo theo AUN-QA, phiên bản 4.0”   184

Ngày 22/3/2022, Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức chương trình tập tập huấn “Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo theo AUN-QA, phiên bản 4.0” do Chuyên gia cao cấp PGS.TS. Lê Quang Minh – Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, Nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh làm báo cáo viên chương trình tập huấn trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Xem chi tiết

Tập huấn công tác bảo đảm chất lượng và tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn cấp cơ sở giáo dục   117

Ngày 6/10/2021, Trường Đại học Đồng Tháp phối hợp với Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khoá tập huấn bằng hình thức trực tuyến công tác bảo đảm chất lượng và tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn cấp cơ sở giáo dục theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19/05/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem chi tiết

Tập huấn “Xây dựng và phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục bên trong tại các cơ sở giáo dục đại học”   182

Sáng ngày 17/12/2020, tại Hội trường Nhà H1, Trường Đại học Đồng Tháp đã phối hợp với Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng đào tạo, Đại học Quốc gia TP.HCM (Trung tâm KT&ĐGCLĐT) tổ chức chương trình Tập huấn “Xây dựng và phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục bên trong tại các cơ sở giáo dục đại học” cho gần 100 cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Đồng Tháp cùng với lãnh đạo bộ phận, chuyên viên phụ trách công tác bảo đảm chất lượng (BĐCL) của các trường đại học quan tâm tham dự.

Xem chi tiết

Tập huấn công tác tự đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ GD&ĐT   204

Sáng ngày 18/12/2019, Phòng Đảm báo chất lượng, Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức Tập huấn công tác tự đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ GD&ĐT cho 74 cán bộ, giảng viên thuộc hội đồng tự đánh giá của 7 chương trình đào tạo (CTĐT).

Xem chi tiết