phongdbcl@dthu.edu.vn 0277 388 2258

Tập huấn chuẩn bị tự đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn FIBAA   315

Tập huấn chuẩn bị tự đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn FIBAA

Xem chi tiết

Ngày hội Tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp năm 2023 tại Trường Đại học Đồng Tháp   363

Sáng ngày 04/3, Báo Tuổi trẻ, Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp và Trường Đại học Đồng Tháp đã phối hợp tổ chức chương trình “Ngày hội Tư vấn Tuyển sinh – Hướng nghiệp năm 2023” tại Trường Đại học Đồng Tháp.

Xem chi tiết

Tập huấn bộ tiêu chí đánh giá chất lượng AUN-QA, đợt 3 năm học 2022 – 2023   277

Ngày 22/02, tiếp tục thực hiện chuỗi nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp về công tác bảo đảm chất lượng giáo dục, Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức tập huấn bộ tiêu chí đánh giá chất lượng AUN-QA, đợt 3 năm học 2022 - 2023 do chuyên gia cao cấp PGS, TS. Lê Quang Minh - Nguyên Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trình bày.

Xem chi tiết

Tập huấn bộ tiêu chí đánh giá chất lượng AUN-QA, đợt 2 năm học 2022 – 2023   341

Ngày 10/02, Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức tập huấn bộ tiêu chí đánh giá chất lượng AUN-QA, đợt 2 năm học 2022 - 2023 do báo cáo viên PGS, TS. Lê Quang Minh - Nguyên Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trình bày.

Xem chi tiết

Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Đồng Tháp và 6 CTĐT được thông qua với tỉ lệ 100%   356

Ngày 12/11, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (Trung tâm) đã tổ chức Phiên họp lần thứ XIX Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục (CLGD) thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục các chương trình đào tạo (CTĐT) và cơ sở giáo dục (CSGD) đã hoàn thành quy trình đánh giá ngoài.

Xem chi tiết

Bế mạc Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 06 chương trình đào tạo của Trường Đại học Đồng Tháp   630

Sáng ngày 26/9, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức Bế mạc Khảo sát chính thức kiểm định chất lượng 06 chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học: Sư phạm Vật lý, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Lịch sử, Giáo dục mầm non, Khoa học máy tính, Việt Nam học theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp CTĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Xem chi tiết

Khai mạc Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 06 chương trình đào tạo của Trường Đại học Đồng Tháp   507

Sáng ngày 22/9, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức Khai mạc Khảo sát chính thức kiểm định chất lượng 06 chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học: Sư phạm Vật lý, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Lịch sử, Giáo dục mầm non, Khoa học máy tính, Việt Nam học theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp CTĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Xem chi tiết

Khảo sát sơ bộ Đánh giá ngoài 6 chương trình đào tạo   823

Ngày 10/9, Trường Đại học Đồng Tháp đã tổ chức Chương trình Khảo sát sơ bộ phục vụ cho công tác đánh giá ngoài 6 chương trình đào tạo: Sư phạm Vật lý, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Lịch sử, Giáo dục mầm non, Khoa học máy tính, Việt Nam học trình độ Đại học của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) chương trình đào tạo (CTĐT) thuộc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD – ĐHQGHN) bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Xem chi tiết

Bế mạc Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng Cơ sở giáo dục chu kỳ 2 của Trường Đại học Đồng Tháp   641

Ngày 17/8, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức Bế mạc Khảo sát chính thức kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục chu kỳ 2 của Trường Đại học Đồng Tháp theo quy trình đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem chi tiết

Khai mạc Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng Cơ sở giáo dục chu kỳ 2 của Trường Đại học Đồng Tháp   378

Sáng ngày 12/8, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức Khai mạc Khảo sát chính thức kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục chu kỳ 2 của Trường Đại học Đồng Tháp.

Xem chi tiết

Tập huấn xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển Trường   189

Sáng ngày 10/8, Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức Tập huấn xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển Trường. Chương trình tập huấn với các nội dung mang tính thực tiễn, cập nhật kịp thời, bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ viên chức quản lý của Trường trong việc xây dựng các kế hoạch hành động thực hiện trong thời gian tới.

Xem chi tiết

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng Cơ sở giáo dục chu kỳ 2 của Trường Đại học Đồng Tháp   259

Sáng ngày 28/7, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng Cơ sở giáo dục chu kỳ 2 của Trường Đại học Đồng Tháp để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức Trường theo quy trình đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem chi tiết