Mẫu 2- Đăng ký xét tuyển CĐ, ĐH năm 2023 bằng kết quả học tập THPT

17/04/2023 13781

Phiếu đăng ký xét tuyển bằng kết quả THPT (tải về tại đây)

- Hướng dẫn điền phiếu Mẫu 2
- Hướng dẫn điền điểm xét tuyển (Mục 10)