Mẫu 3- Đăng ký xét tuyển Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

28/07/2022 482

- Phiếu đăng ký Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển (tải về tại đây)

- Hướng dẫn điền phiếu Mẫu 3