Mẫu 3- Đăng ký xét tuyển Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

30/03/2023 290

- Phiếu đăng ký Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển (tải về tại đây)

- Hướng dẫn điền phiếu Mẫu 3