phongdbcl@dthu.edu.vn 0277 388 2258

TRA CỨU LỊCH THI, PHÒNG THI

Mã số sinh viên
MSSV Họ tên SBD Học phần Ngày thi Giờ thi Phòng thi
× ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 2024     Đăng ký ngay